Make your own free website on Tripod.com

Home

Temple Annual Festival 2003 | Boyond Words | Temple Hall | Special Events | Directions | Religious Links | Contact Us
Sri Nagapooshani Amman Temple
Boyond Words

sat.jpg

Events

om.gif
navarathri1.jpg
navarathri3.jpg

Temple News

kan.jpg

Announcements

kalikambal.jpg

SAIVISM(SHIVAN)

 SAIVISM(shiva) The worship of Lord shiva. Lord shiva manifest in three way:- (1)formless (2)shivalingam (3)form of human being. Lord Shiva is the god of the Saivites.Names of Lord Shiva & manifestations of Lord Shiva are Nataraja, Dakshinamurthi, Lingodhbava, Haryardhamurthi, Ardhanariswara, Bhikshatana, Vaitheswaran, Eswaran, Mageswaran, Aathishvaran, Ramalingeshwarar, Ruthra, Chandrasekar, Sockalingam, Sundereshwarar, Siva, Sankara, Parameshwara, Hara, Shambhu.

SAAKTHAM(SHAKTI)

SAAKTHAM(shakti) The worship of mother shakti as a divine mother. Parvathi is the consort of Lord Shiva, Lakhsmi is the consort of Lords Mahavishu and Saraswthi is consort of Brahma. Goddess is worshipped by several other names like Maheswari, Kaumari, Varahi, Vaishnavi, Chamundi, Durga,Kali, Bhuvaneswari, Mathangi, Lalitha, Annapurani, Uma, Chandi, Durga, Bhavani, Shakti, Jagadamba, Ishwari, Shyamala. Rajarajeswari, Kalyani.

GANAAPHAATHIYAM(GANAPATHI)

GANAAPHAATHIYAM(ganapathi)- the worship of Lord Vinayagar.Lord ganesha ia the deity of intellectual mind. He is the teacher of all. Lord Vinayagar is worshipped by several other names like Ganapati, Gajanana, Vigneshwara, Pilliar, Vinayagar, Ganesa, Lambodhara.

KAUMARAM(MURUGAN)

KAUMARAM(murugan) The worship of Lord Murugan. Lord Murugan is worshipped by several other names like Subramanyam, Kartikeya, Shanmugam, Skandan, Guhan, Motaianhti, Saravanan, Arumugam. Velan, Kumaran, Dandapani and Swaminathan

VAISHNAVA (VISHNU)

VAISHNAVA (VISHNU) - the worship of Lord Vishnu. Lord Vishnu is worshipped by several other names Narayanan, Govindha, Pranthama, Vaasutheva, Atchuthaaya. Hari, Narasimha, Narahari, Vittala, Panduranga, Venkateshwara.

SAURAM (SOORIYAN)

SAURAM (soorya) The worship of Lord Surya Bhagavan. Lord Surya Bhagavan is worshipped by several other names like Surya, Athitiayaya, Sooriyan. Arhapati, Bhaskara, Dinakara, Gabhastiman, Graharaja, Lokachukshuh, Sahasrakirana, Savitar or Savitr Visvavat, Vivasvant